Yaşam ve Kariyer

Biliyoruz ki kendimizin dışındakileri keşfetmek için öncelikle kendimizin yeterliklerini, ilgilerini kısacası kendimizi keşfetmemiz gerekir. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimizin kendilerini ve gelecekteki kariyer süreçlerinde yapmak istediklerini deneyerek keşfedebilmeleri için zengin bir öğrenme eko-sistemi oluşturulmuştur.

Yenilik ve Tasarım

Geleneksel okul için önemli olan mevcut bilgilerin ezberlenmesidir. Ancak bugünün ve geleceğin toplumsal hayatında ve iş dünyasında bu yeterli değildir. Okulumuzda mevcut kazanımların ötesinde yeni ve özgün fikirler önemlidir. Kısaca öğrencilerimizden eski köye yeni adet getirmelerini ve başımıza icat çıkarmalarını istiyoruz.

Sosyal Beceriler

Sosyal beceri bireylerin toplumsal rollerini yerine getirebilmeleri için bilmeleri ve uygulamaları gereken temel davranış örüntüleridir. İstiyoruz ki öğrencilerimiz bir taraftan akademik yönlerini geliştirirken diğer taraftan lütfen demeyi öğrenebilsinler, evimize gelen misafirlerimize hoş geldiniz demek gibi temel sosyal becerilere sahip olsunlar.

Problem Çözme

Anne baba ya da öğretmenler olarak çocuklarımızın karşılaştıkları temel düzeydeki sorunları genellikle biz çözmeyi tercih ederiz. Ancak bu durum çocuklarımızın problem çözme becerilerinin gelişmesine engel olmaktadır. Bu nedenle okulumuzda öğrencilerimize problem çözebilme becerilerini geliştirme yönelik eğitimler vermekteyiz.

Finansal Okur-Yazarlık

Finansal okur-yazarlık; paranın farklı biçim ve amaçlarının farkında olma, günlük harcamalar, ödemeler, para değeri, banka hesapları, para birimlerine ilişkin parasal işlemleri yürütebilme, mali durumu planlama, yönetme ve tasarruf edebilme, tüketici hakları ve sorumluluklarının farkında olma becerisidir. Finansal okur-yazarlık eğitiminde amacımız çocuklarımızın şimdiden kendi bütçelerini yönetebilmebecerisini kazanmalarıdır.

Liderlik ve Girişimcilik

Liderlik ve girişimcilik becerileri de diğer beceriler gibi küçük yaşlardan itibaren kazanılması gereken becerilerdir. Bu amaçla öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve hedefleri doğrultusunda stratejik planlar yapmaları için gerekli fiziksel ve psikolojik ortamı oluşturduk. Bu nedenle okulumuzda yapılacak organizasyonların neredeyse tamamını öğrencilerimiz düzenler. Öğretmenler ve yöneticiler olarak biz onlara yalnızca gerektiği durumlarda rehberlik ederiz.

Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme bireyin kendi düşüncelerinin ve başkalarının düşüncelerinin farkında olmasıdır. Eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler kendinin ve başkalarının düşüncelerini belirli ölçütlere göre değerlendirebilir. Bu amaçla öğrencilerimizin bugün hepimize en çok gerekli olan doğruyu yanlıştan ayırabilme yeterliğini kazanmalarını istiyoruz. Bu nedenle okulumuzda öğrenci kongreleri, eleştirel düşünme eğitimleri gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimizdendir.

İşbirliği ve Takım Çalışması

Gerek ailede gerekse iş dünyasında başarılı ve mutlu olmanın yollarından bir tanesi işbirliği ve takım çalışması becerisi kazanmaktır. Kültürel kodlarımızda var olan imecelik eğitim yaklaşımımızın genlerinde vardır. Bu amaçla öğrencilerimiz birbirleriyle yarıştırmıyor, onların her vesileyle işbirliği ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Kültürlerarası Beceriler

Bugünün ve geleceğin dünyasında başarılı olmanın yollarından birinin de farklı kültürleri tanımak olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla komşu ülkelerden başlamak üzere okulumuzda farklı ülkelerin kültürlerini tanımaya yardımcı olacak şekilde belgeseller, kitaplar, sinema, yemeklerini mutfak atölyemizde yapma gibi uygulamalar yoluyla farklı kültürlerin tanınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda velilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerine dayalı olarak farklı ülkelere inceleme-araştırma gezileri düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Teknoloji okur-yazarlığı becerileri: STEM, kodlama ve robotik atölyelerimiz

Öğrencilerimizin bugünün ve geleceğin gerektirdiği becerilere sahip olmalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu amaçla öğrencilerimizin teknolojinin işlevlerini, teknolojinin birey ve toplumlar üzerinde etkilerini değerlendirebilecek düzeye gelmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra STEM, kodlama ve robotik atölyemizde öğretim programlarız aracılığıylaher sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bu becerileri kazanabilmeleri için gerekli öğrenme ortamlarını sağlamış durumdayız.

Ayanbey Mh. Ateşbaz Sk No: 2 Meram/KONYA (Meram Yeni Yol)
bilgi@kamerkoleji.com muhasebe@kamerkoleji.com
444 6 217